EN EKTE TOTALENTREPRENØR

Bekken Bygg As er totalentreprenøren som er litt som poteten, som kan ta hånd om det aller meste. Det er nesten bare gangbruer og tunneler vi ikke tar. Vi leverer alt fra rehabilitering og servicedeler, til nybygg og tilbygg – og det for både private og næringsvirksomheter.

Eierne Petter Morken, Odd Johnny Grønvik og Claus Søberg, fikk i 2006 muligheten til å videreføre firmaet Byggmester Karl Bekken AS, da han valgte å trappe ned virksomheten sin. De startet med fem mann, og er i dag 14 mann i arbeid. På seks år er antallet ansatte nesten tredoblet, samtidig som eierne understreker viktigheten av å unngå voksesmerter ved for rask vekst.
Det er selvsagt mange grunner til suksesshistorien. Men i kjernen ligger høy kvalitet på utført arbeid. En rød tråd i filosofien vår kan summeres opp i slagordet: “Vi kan diskutere prisen, men aldri kvaliteten”.
Vi er totalentreprenør med faste samarbeidspartnere, slik at kunden får det enkelt ved å forholde seg kun til oss. Vi er på plass under hele prosessen og styrer det hele. Det sparer kunden både tid og ressurser på.
Erfaring er det flust av i Bekken Bygg, med folk som har opp over 10 år i bransjen. Men ikke minst er vi klare på at det ALLTID skal være ryddige forhold overfor kundene.
Vi fakturerer aldri for arbeid som ikke er utført. Det er en god trygghet for kunden, og det er sånn det skal være i bransjen.
Som kunde skal du ikke betale på forskudd. Man fakturerer for det som er ferdig utført.